Projekt „Aktywni na start - 2022” dofinansowany ze środków pochodzących z Miasta Słupsk realizowany  od 1.05.2022-31.12.2022 roku dla seniorów pow. 60 roku życia zamieszkujących Miasto Słupsk.

Całkowita wartość projektu na rok 2022 : 22 200 zł
Dofinansowanie : 18 200 zł

Celem projektu 
- zwiększenie innowacyjnych działań dla seniorów
- zwiększenie wolontariatu senioralnego 
- zwiększenie dostępu do kultury i aktywności fizycznej

Działania:
- szkolenia z fotografii
- Słupskie Dni Seniora
- aktywność fizyczna (spacery, gimnastyka, aqua fitness)
- i wiele innych atrakcji
 Więcej informacji w siedzibie Fundacji.

Biuro Fundacji Progresja
ul. Deotymy 24
76-200 Słupsk
tel.: (59) 722 20 88 

Projekt dofinansowany ze środków pochodzących z Miasta Słupsk