W 2012 roku Fundacja realizowała projekt pn. „Pomysł na siebie”, który był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu uczestnicy skorzystali z następujących form pomocy:
- wsparcie merytoryczne ze strony doradcy zawodowego (przygotowanie i pomoc w realizacji indywidualnych programów poszukiwania pracy przez osoby niepełnosprawne),
- szkolenia wzmacniające rozwój osobisty osób niepełnosprawnych (komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, asertywność),
- szkolenia podnoszące kompetencje i umiejętności zawodowe osób niepełnosprawnych (obsługa komputera i pakietu Office, podstawy przedsiębiorczości).

Wsparciem zostało objętych 20 osób niepełnosprawnych. Dzięki przeprowadzonym szkoleniom zwiększyła się wiedza i umiejętności beneficjentów ostatecznych projektu, a tym samym – zwiększyła się ich atrakcyjności na lokalnym otwartym rynku pracy. W rezultacie pracę znalazło 5 osób niepełnosprawnych.

Przekaż 1,5% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT