Projekt skierowany jest do członków rodzin osób niepełnosprawnych zamieszkujących miasto Słupsk. Głównym celem projektu jest zwiększenie form wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych oraz podniesienie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielenia pomocy w procesie rehabilitacji.

W ramach projektu zaplanowano szkolenia/warsztaty pod kierunkiem wykwalifikowanych psychologów. 

Projekt realizowany w okresie od 1.05.2018-31.10.2018.