Fundacja Progresja działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Nasze projekty skupiają się na polepszeniu ich warunków życiowych, poprawy jakości egzystowania w lokalnym otoczeniu i możliwie najlepszego funkcjonowania na rynku pracy. Wszystkie te cele zmierzają do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych, a przez to umożliwiają realizację i rozwój własnego potencjału, co ma istotny wpływ na ich życie. Jeżeli chcą Państwo wspomóc  działania Fundacji, zachęcamy do wpłat na nasze konto:

 
Fundacja Indywidualnego Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "Progresja"
76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2
 
 
Bank BGŻ: 48 2030 0045 1110 0000 0233 7620
 
Serdecznie dziękujemy za Państwa wsparcie.