Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„WWW - Warto Wiedzieć Więcej” prowadzony jest przez Fundację Progresja przy wsparciu Centrum Inicjatyw Obywatelskich Słupsk.