PFRON informuje, że istnieje możliwość rozliczenia zakupu urządzenia brajlowskiego lub lektorskiego, w skład którego wchodzi urządzenie zdefiniowane jako podstawowy sprzęt komputerowy, w obszarach B2 i B3 pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych,  w roku 2012 dopuszcza się możliwość rozliczania w ramach programu zakupu urządzeń brajlowskich i lektorskich, w skład których wchodzą urządzenia zdefiniowane jako podstawowy sprzęt komputerowy. Jednostka centralna komputera, smart phone, tablet itp., wchodzące w skład ww. zestawów muszą być niezbędne do zapewnienia ich pełnej funkcjonalności dla adresatów pomocy w ramach programu. Ponadto muszą spełniać warunki określone odpowiednio w definicjach urządzeń lektorskich i brajlowskich zawartych w dokumencie pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2012 roku”.

Możliwość rozliczania urządzeń zdefiniowanych jako podstawowy sprzęt komputerowy pozostaje wykluczona w ramach obszaru B1 programu.

Źródło: www.pfron.org.pl