Od 1 lipca 2019 r. egzamin na prawo jazdy kategorii AM może się już odbywać na czterokołowcu, a nie tylko na motorowerze jak dotychczas, co jest korzystną zmianą dla osób z niepełnosprawnością.

Dotychczas egzamin na tę kategorię odbywał się zawsze na dwukołowym motorowerze, co stwarzało problemy osobom z niepełnosprawnością.

Prawo jazdy kategorii AM daje możliwość kierowania motorowerem – pojazdem 2- lub 3-kołowym o pojemności silnika do 50 cm sześciennych lub silnika elektrycznego o mocy nie większej niż 4 kW i prędkości jazdy do 45 km na godzinę. Posiadanie prawa jazdy na tę kategorię daje także uprawnienia do kierowania czterokołowcem lekkim o masie nie przekraczającej 350 kg, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km na godzinę.

Od 1 stycznia 2020 r. wejdą także w życie przepisy, które mówią o tym, że egzaminator dziennie będzie mógł wziąć udział maksymalnie w ośmiu egzaminach, które będą wyznaczane na konkretne godziny. Skończy się więc długi czas oczekiwania na egzamin na prawo jazdy. Egzaminatorzy będą zatrudniani przez województwa, a nie jak dotychczas przez WORD-y, zatem dochody z egzaminów będą trafiały do budżetu państwa, a nie do ośrodków, co ma ograniczyć obserwowane zjawisko oblewania kandydatów na kierowców w celu zwiększenia liczby egzaminów.

źródło: www.niepelnosprawni.pl