niepełnosprawni

 • Informacja o wózkach Blumil, które umożliwiają osobom z ograniczoną mobilnością większą aktywność

  Fundacja Razem po zdrowie, która została powołana, aby wspierać dostęp osób niepełnosprawnych, seniorów i wszystkich, którzy mają problem z poruszaniem do turystyki, pracy i aktywnego, zdrowego trybu życia. Działamy m.in. poprzez rozwijanie zrównoważonego transportu dostępnego dla wszystkich w polskich miastach i miejscowościach turystycznych.

 • Szkło kontaktowe z funkcją samoistnego przybliżania i oddalania

  Szwajcarscy naukowcy opracowują specjalne szkła kontaktowe z funkcją samoistnego przybliżania i oddalania, uruchamianego przez mruganie powieką. Zaawansowana technologia może być rozwiązaniem dla osób tracących wzrok lub borykających się z różnymi zaburzeniami widzenia, szczególnie ze zwyrodnieniem plamki żółtej (AMD)

 • Uwaga studenci i uczniowie zmiany w programie „Aktywny Samorząd"

  W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.
 • Zwiększenie pieniędzy na ŚDS

  Do połowy 2015 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) ma wykonać diagnozę sytuacji funkcjonowania i finansowania środowiskowych domów samopomocy (ŚDS), a w czwartym kwartale tego roku wyrównać dofinansowanie do ich działania do 1100 zł dla tych placówek, które obecnie mają wsparcie od wojewodów poniżej 1000 zł miesięcznie na jednego uczestnika.

 • ... zabija 3800 osób dziennie

  Na całym świecie zabija 3800 osób dziennie, a polską gospodarkę kosztuje, wedle różnych szacunków, od 1 do 2,6 mld złotych. Depresja nazywana jest przez specjalistów najdroższą chorobą mózgu.
 • "Kurs na samodzielność" dla osób niewidomych

  Fundacja Vis Maior organizuje nowe, jesienne szkolenia z zakresu praktycznego użytkowania internetu i nawigacji satelitarnej GPS z projektu KURS NA SAMODZIELNOŚĆ dla osób z niepełnosprawnością wzroku, którzy w dobrym stopniu opanowali umiejętność obsługi komputera przy pomocy programów udźwiękawiających lub powiększających i sprawnie posługują się klawiaturą.
 • "Opieka 75+" w pigułce

  Cel programu, Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej w gminach do 20 tys. mieszkańców, które świadczą usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) samodzielnie.

 • "Zrobie wszystko, aby marihuana lecznicza była w obrocie medycznym"

  Zrobię wszystko, aby marihuana lecznicza była w obrocie medycznym i żeby można ją było kupić w aptece na receptę. To jest nasze wspólne zadanie – powiedział podczas konferencji „Cannabis leczy. Przyszłość marihuany medycznej w Polsce”, która w dniach 22-23 czerwca 2015 r. odbywa się w siedzibie Agory w Warszawie, Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
 • „Aktywni na rynku pracy”


  Projekt „Aktywni na rynku pracy”  realizowany  przez  firmę Syntea S.A. jest współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, co za tym idzie wsparcie oferowane w ramach przedsięwzięcia jest całkowicie bezpłatne.
 • „Aktywny samorząd” w 2017 roku

  Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

 • „Dostępność Polska 2014”


  17 września br. w Centrum Konferencyjnym Muranów w Warszawie rozpocznie się konferencja „Dostępność Polska 2014”, poświęcona wymogom dostosowania serwisów internetowych instytucji publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, której organizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
 • „Koperty” będą niebieskie, a dźwięki na przejściach dla pieszych ujednolicone

  7 prawnych” i drugie o obowiązku malowania miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością na kolor niebieski i ujednoliceniu sygnałów dźwiękowych  października 2015 r. wejdą w życie dwa rozporządzenia – jedno dotyczące tabliczki pod niektórymi znakami drogowymi „Dotyczy także osób niepełnosna przejściach dla pieszych.
 • „Ogarnij cukier” – trwa kampania edukacyjna dla osób z cukrzycą

  Jesteś diabetykiem? Znasz kogoś z cukrzycą? Fundacja Badań i Rozwoju Nauki rozpoczyna cykl bezpłatnych interaktywnych wykładów online, podczas których w przystępny i ciekawy sposób zostaną poruszone tematy istotne dla osób chorujących na cukrzycę.

 • (Nie)korzystne zatrudnianie

  Jak zmiany w ulgach PFRON wpływają na przyjmowanie do pracy osób niepełnosprawnych? Nowe przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych miały sprawić, że zatrudnianie osób niepełnosprawnych stanie się bardziej powszechne i opłacalne.
 • 10 dni urlopu

  Pracownik, który przepracował rok po uzyskaniu orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Przysługuje on w pełnym wymiarze, nawet gdy ta rocznica minęła w listopadzie czy grudniu.
 • 10 lat spółdzielni socjalnych

  W 2015 roku działało 1266 spółdzielni socjalnych - to dwa razy więcej niż w 2012 roku. Mija właśnie 10 lat od wejścia w życie ustawy o spółdzielniach socjalnych. 
 • 119 domów Senior-WIGOR

  Wyniki tegorocznej edycji konkursu na dofinansowanie dziennych domów Senior-WIGOR. Wsparcie otrzyma 119 samorządów. Najwięcej placówek powstanie w województwie śląskim i wielkopolskim.

 • 12 zł za godzinę na zlecenie. Jest projekt ustawy

  Do 18 lutego br. można zgłaszać uwagi do projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W resorcie pracy trwają konsultacje społeczne. Projekt zmian zakłada, że od 1 lipca 2016 r. minimalna stawka wynagrodzenia za godzinę pracy na umowę zlecenie wyniesie 12 zł brutto.
 • 12 zł za godzinę. Czy ucierpią najsłabsi na rynku pracy?

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wypowiedziało wojnę nadużywaniu umów cywilnoprawnych i łamaniu prawa pracowników do godnej płacy. Temu służyć ma m.in. wprowadzenie od początku 2017 roku minimalnej stawki godzinowej w wysokości 12 zł w przypadku umów zleceń oraz umów o świadczenie usług.
 • 1300 zł świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje także opiekunom osób dorosłych?

  Kobiecie, która opiekuje się swoją matką, odmówiono przyznania świadczenia pielęgnacyjnego (obecnie w kwocie 1300 zł). Matka od 51. roku życia ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Poznaniu uznał, że ta odmowna decyzja jest niewłaściwa.
Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive