image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

poniedziałek i środa
14.00 - 18.00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

poniedziałek i środa
14.00 - 18.00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11.30 - 15.00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
9.00 - 15.00

kontakt

Zniesienie przeszkód uniemożliwiających osobom niewidomym, słabowidzącym i z innymi niepełnosprawnościami dostępu do utworów drukowanych przewiduje nowela ustawy o prawach autorskich, którą w czwartek, 22 listopada, przyjął Sejm.

Za rządowym projektem nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych głosowało 401 posłów, wstrzymało się dwóch, nikt nie był przeciw.

Wcześniej posłowie przyjęli trzy doprecyzowujące poprawki, zgłoszone podczas drugiego czytania przez PiS.

Cel noweli
Podczas debaty nad projektem 21 listopada sprawozdawczyni komisji kultury Elżbieta Kruk (PiS) powiedziała, że celem nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 września 2017 r.

- Dyrektywa ma na celu poprawę dostępności do książek, w tym książek elektronicznych, czasopism, gazet, magazynów oraz innych rodzajów tekstu pisanego, notacji, w tym zapisu nutowego oraz innych materiałów drukowanych, w tym również w formie dźwiękowej, cyfrowych lub analogowych, internetowych lub pozainternetowych w formach, dzięki którym te utwory i inne przedmioty objęte ochroną stają się dostępne dla tych osób, zasadniczo w takim samym stopniu, jak dla osób bez takich ograniczeń lub niepełnosprawności – przypomniała treść dyrektywy Elżbieta Kruk.

Celem noweli jest zniesienie przeszkód uniemożliwiających osobom niewidomym, słabowidzącym i z innymi niepełnosprawnościami dostępu do opublikowanych utworów drukowanych.

„Łatwiejsza ma być transgraniczna wymiana kopii utworów i innych przedmiotów objętych prawem pokrewnym w odpowiednich dla nich formatach (chodzi np. o druk alfabetem Braille'a, duży druk, książki elektroniczne i książki mówione ze specjalną nawigacją, audiodeskrypcję i transmisje radiowe)” – napisano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu, po tym jak Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy.,

Traktatu z Marrakeszu
„Respektowanie tych zasad zapewni wdrożenie dyrektywy 2017/1564, której celem jest dostosowanie prawa unijnego do zobowiązań wynikających z «Traktatu z Marrakeszu», zakładającego ułatwienie dostępu do druku oraz transgranicznej wymiany książek i innych materiałów drukowanych w formatach umożliwiających dostęp do nich osobom niepełnosprawnym na całym świecie. Traktat zobowiązuje też do określenia wyjątków i ograniczeń w odniesieniu do praw autorskich i praw pokrewnych na potrzeby osób z wymienionymi dysfunkcjami w celu zapewnienia transgranicznej wymiany kopii książek w specjalnych formatach między państwami będącymi jego stronami” – dodano w komunikacie.

Dzięki zmianom w prawie wszyscy beneficjenci i organizacje o charakterze niezarobkowym (zajmujące się zaspokajaniem potrzeb osób ze wskazanymi dysfunkcjami) będą mogły powoływać się na obowiązkowy i zharmonizowany wyjątek w prawie autorskim i prawach pokrewnych w obrębie UE.

„Ułatwi to transgraniczną wymianę kopii utworów w formatach umożliwiających dostęp do nich osobom niepełnosprawnym. W praktyce chodzi o zwiększenie dostępności np. książek, czasopism, gazet, magazynów, partytur muzycznych i innych materiałów drukowanych, także wydanych w formie dźwiękowej” – oceniono.

Nowela, która trafi teraz do Senatu, ma wejść w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.

źródło: www.niepelnoprawni.pl

Wpłać online

800 200 258BEZPŁATNA INFOLINIA PION kontakt z psychologiem

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.
Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive