image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11:00 - 15:00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00

kontakt

880,4 mln zł – tyle w 2015 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekaże samorządom wojewódzkim i powiatowym na wsparcie osób z niepełnosprawnością. To dokładnie tyle samo pieniędzy, co w 2014 r.

Samorządy wojewódzkie otrzymają z tej puli 146,3 mln zł, a powiatowe 712,6 mln zł (dane bez kosztów obsługi), z czego 377,8 mln zł przeznaczone jest na warsztaty terapii zajęciowej. Prócz WTZ ze środków PFRON w powiatach dofinansowywane są m.in. sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, turnusy rehabilitacyjne czy choćby usługi tłumaczy języka migowego, a także likwidowane są bariery architektoniczne, w komunikowaniu się i techniczne.
 
Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się zasady rozdziału tych pieniędzy. Dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego wynosi obecnie do 80 proc. jego kosztów (do tej pory do 60 proc.), jednak nie więcej niż do wysokości 5-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Natomiast dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95 proc. kosztów przedsięwzięcia (do tej pory do 80 proc.), jednak nie więcej niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 
Województwa środki z PFRON przeznaczają zaś m.in. na dofinansowanie budowy i remontów obiektów służących rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, zakłady aktywności zawodowej czy współpracę z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością.
 
Zarówno władze powiatowe (rady powiatów), jak i wojewódzkie (sejmiki) same określają, na jakiego rodzaju wsparcie osób z niepełnosprawnością przeznaczą środki z PFRON.
 
 

Przekaż 1,5% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Narzędzia relaksacyjne

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.