mgr Magdalena Stafirska
psycholog

Ukończyła psychologiczne studia magisterskie o specjalności psychologia kliniczna w Poznaniu. Aktualnie jest w trakcie Specjalizacji w dziedzinie Psychologii Klinicznej oraz procesie certyfikacji psychoterapeutycznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe z osobami dorosłymi zdobywała podczas pracy w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku, na oddziałach: dla Przewlekle Psychicznie Chorych, Oddziale Dziennym, Oddziale Psychiatrycznym. Posiada także wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niedosłuchem i ich rodzinami. Obecnie pracuje w CZP na Oddziale Psychiatrycznym z osobami chorymi, z zaburzeniami psychicznymi oraz doświadczającymi kryzysów

W ramach projektu PION, osoby z niepełnosprawnością oraz członkowie ich rodzin i opiekunowie mogą korzystać z bezpłatnych porad psychologa.
 
Dyżur psychologa odbywa się w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 15.00 do 19.00.

Bezpłatna infolinia PION: 
800 200 258 (dostępna w czasie dyżurów psychologa).
 
W celu skorzystania z usług specjalistów PION zapraszamy do telefonicznej, mailowej lub osobistej rejestracji:

Biuro PION
ul. Tuwima 34
76-200 Słupsk
tel. (59) 726 01 78

Biuro Fundacji Progresja
ul. Filmowa 2, II piętro
76-200 Słupsk
tel.: (59) 722 20 88

800 200 258BEZPŁATNA INFOLINIA PION kontakt z psychologiem

RADCA PRAWNYspecjalista PION

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.