image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
9.00 - 12.00
15.00 - 19.00
umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
9.00 - 12.00
15.00 - 19.00
800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11.30 - 15.00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
9.00 - 15.00

kontakt

W 2016 r. zostaną wypłacone jednorazowe dodatki pieniężne m.in. dla niektórych rencistów i emerytów – brzmi komunikat Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po posiedzeniu rządu, które odbyło się 7 września 2015 r.
W przyjętym przez rząd wstępnie projekcie budżetu na przyszły rok przeznaczono na ten cel 1,4 mld zł. Dodatki z tej puli dostaną także osoby pobierające świadczenia i zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.
Jak podał wcześniej „Dziennik Gazeta Prawna” (DGP), renciści i emeryci, którzy mają najniższe świadczenia, dostaną z tej puli jednorazowe dodatki w wysokości 300-400 zł. Jak wyliczył DGP, gdyby dodatki wyniosły 300 zł, mogłoby z nich skorzystać 4,3 mln pobierających rentę lub emeryturę. Gdyby zaś dodatek wyniósł 400 zł grupa ta liczyłaby 3,2 mln osób.
 
Dodatek ten będzie wypłacony prawdopodobnie w marcu 2016 r., kiedy dokonuje się ustawowej waloryzacji rent i emerytur.
 
 

Narzędzia relaksacyjne

Przekaż 1% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.