image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
9.00 - 12.00
15.00 - 19.00
umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
9.00 - 12.00
15.00 - 19.00
800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11.30 - 15.00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
9.00 - 15.00

kontakt

Pracodawca będzie mógł wnioskować o dofinansowanie do wynagrodzenia osoby, która dozna uszczerbku na zdrowiu po podjęciu zatrudnienia, nie tylko gdy nastąpi to dopiero po 1 lipca 2016 r.
Taką informację przekazało Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON). Jest ona związana z wchodzącą w życie za niecałe pół roku ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1886). Jej art. 1 pkt 8 lit. b przewiduje, że pracodawca będzie mógł ubiegać się o dofinansowania do pensji na tzw. starego pracownika, czyli osoby, która w momencie zatrudnienia była zdrowa i dopiero po jakimś czasie doznała niepełnosprawności.
 
Obecnie nie ma do niego prawa, ponieważ w przypadku takiego podwładnego nie jest możliwe wykazanie efektu zachęty, który jest jednym z warunków otrzymywania subsydiów płacowych (nie dochodzi bowiem do wzrostu zatrudnienia ogółem).
 
Natomiast po 1 lipca br. jego osiąganie nie będzie już dotyczyć starych pracowników.
 
3 mld zł przeznaczy w tym roku PFRON na dofinansowania do wynagrodzeń
 
Jeżeli więc np. 5 lipca dotychczas zdrowy pracownik przedstawi pierwsze orzeczenie o niepełnosprawności, to firma będzie mogła złożyć wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o przyznanie dopłat do wynagrodzeń od tego dnia.
 
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) miała jednak wątpliwości, czy brak konieczności wykazywania efektu zachęty będzie obejmował również tych zatrudnionych, którzy przedstawili szefowi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane w trakcie zatrudnienia, ale przed terminem wejścia w życie nowych przepisów. W pytaniu skierowanym do BON podaje przykład osoby przyjętej do pracy od lutego 2013 r., która przedstawiła 1 października 2015 r. orzeczenie zaliczające ją do umiarkowanego poziomu dysfunkcji zdrowotnej. Od tego też dnia jest wliczana do stanu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.
 
BON w odpowiedzi na pytanie wyjaśnia, że do zastosowania art. 26b ust. 6a ustawy rehabilitacyjnej (zmiana zawarta w art. 1 pkt 8 lit. b nowelizacji) nie będzie miała znaczenia data przedstawienia pracodawcy przez pracownika orzeczenia, a więc czy nastąpi to przed, czy po 1 lipca br. Ważna będzie zaś data powstania niepełnosprawności podwładnego, która zostanie potwierdzona wspomnianym dokumentem. W konsekwencji dofinansowanie do pensji będzie przysługiwać pracodawcom znajdującym się w takiej sytuacji, która została przedstawiona w przykładzie POPON.
 
Dodatkowo BON zaznacza, że nowy przepis będzie miał zastosowanie do dopłat do wynagrodzeń przysługujących za okresy zaczynające się od 1 lipca 2016 r. Nie będzie więc możliwe uzyskanie dofinansowań za wcześniejsze miesiące.
 
źródło: www.popon.pl

Narzędzia relaksacyjne

Przekaż 1% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.