image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11:00 - 15:00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00

kontakt

Osoby z niepełnosprawnością, które pobierają zasiłek pielęgnacyjny mogłyby zyskać dodatek z tytułu niepełnosprawności w wysokości 402,72 zł – to pomysł autora petycji, którą we wtorek, 26 września 2017 r., rozpatrywała senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Autor petycji domaga się w tym zakresie zmiany Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Powołuje się on na podpisaną przez prezydenta Ustawę o dodatkach dla osób represjonowanych, która od 31 sierpnia br. przyznaje im dodatek w tej właśnie kwocie – 402,72 zł – bez względu na dochód i bezterminowo.

Przywrócić sprawiedliwość społeczną

„Nie kwestionuję zasadności przyznania im tego świadczenia gdyż walczyli o wolność, niepodległość i suwerenność państwa polskiego, za co jesteśmy im dozgonnie wdzięczni, tylko w mojej ocenie rodzi to sprzeczność z art. 32 Konstytucji RP z zasadą równości i niedyskryminacji” – czytamy w petycji.

Według jej autora, osoby z niepełnosprawnością mogą czuć się dyskryminowane, gdyż obowiązuje je kryterium dochodowe, a osoby represjonowane w PRL nie podlegają takiemu kryterium. Przyznanie takiego samego dodatku na tych samych zasadach osobom z niepełnosprawnością, w opinii autora petycji, przywróci sprawiedliwość społeczną.

Nie ma porównania

- Liczba petycji dotyczących osób z niepełnosprawnością świadczy o konieczności wprowadzenia kompleksowych rozwiązań dotyczących osób niepełnosprawnych – mówił podczas posiedzenia komisji senator Łukasz Mikołajczyk (PiS). – Pracuje nad tym powołany przez premier Beatę Szydło Międzyresortowy Zespół ds. Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin. Nie powinniśmy odrzucać tej petycji, ale poczekać do czasu wypracowania tych zmian.

Według przewodniczącego senackiej komisji, senatora Roberta Mamątowa (PiS), nie można porównywać osób z niepełnosprawnością do członków opozycji antykomunistycznej.

- Dlatego wnioskuję o przekazanie tej petycji do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, bez podejmowania działań legislacyjnych nad nią – powiedział senator.

Taki też był wynik głosowania członków komisji.

Od 11 lat bez zmian

Warto przypomnieć, że zasiłek pielęgnacyjny wynosi od 2006 r. niezmiennie 153 zł. Przysługuje on dziecku z niepełnosprawnością, osobie powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli powstała ona do ukończenia 21 lat, a także osobie po 75. roku życia, jeśli nie ma 

 

źródło:www.niepelnosprawni.pl

Przekaż 1% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Narzędzia relaksacyjne

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.