image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
15.00 - 19.00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
15.00 - 19.00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11.30 - 15.00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
9.00 - 15.00

kontakt

Pracom nad Solidarnościowym Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyświecała idea stworzenia takich przepisów, które będą dawały możliwość wszechstronnego wsparcia osób niepełnosprawnych. – Naszym obowiązkiem jest tworzenie nowych i udoskonalanie już istniejących narzędzi i rozwiązań, których celem jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

Potrzebne są rozwiązania systemowe, nie doraźne i okazjonalne. Właśnie po to powstał Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Plan na rok 2019 to trzy główne obszary – „Mój  dom”, „Opieka” i „Asystencja”. „Mój dom” to przede wszystkim centra opiekuńczo-mieszkalne (wsparcie dorosłych osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności), „Budynki bez barier”, czyli bezzwrotne dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych w budynkach wielorodzinnych (m.in. windy, podjazdy), a także „Mieszkanie bez barier” – to dostosowanie mieszkań do konkretnych potrzeb osób niepełnosprawnych. Pakiet programów obejmujących „Opiekę” to m.in. wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych poprzez tzw. opiekę wytchnieniową oraz rozwój usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Kolejnym rozwiązaniem ma być asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

– Każdy człowiek, niezależnie od wieku i stopnia sprawności, chce być samodzielny. Wsparcie osobistego asystenta pozwoli na większą niezależność, pełniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie – wskazuje szefowa MRPiPS.

W tegorocznym planie działania znalazły się także trzy programy resortów zdrowia, środowiska i cyfryzacji. Pierwszym są specjalne świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji oraz dostępu do wyrobów medycznych. Z kolei „Dostępne parki narodowe” to finansowanie likwidacji barier i udostępnianie dla osób niepełnosprawnych ośmiu parków narodowych. Ostatni program, „Działania cyfrowe”, zakłada m.in. dostosowanie stron lub aplikacji internetowych w ramach jednego punktu dostępu do informacji i e-usług państwa oraz wsparcie działań umożliwiających osobom niepełnosprawnym dostęp do szybkiego internetu.

Na działania ujęte w tegorocznym planie zabezpieczono ok. 647 mln złotych. W kolejnych latach pieniędzy będzie znacznie więcej. W 2020 r. najbogatsi podatnicy, których dochody w danym roku podatkowym przekroczą 1 mln zł, zapłacą daninę solidarnościową, która będzie zasadniczym źródłem finansowania funduszu.

Ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych finansowane będzie również świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które wejdzie w życie 1 października br. Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji w wysokości nie wyższej niż 500 złotych miesięcznie, przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 złotych z wyłączeniem renty rodzinnej, zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków, a także dochodów z pracy.

źródło: www.gov.pl

FUNDUSZ WSPARCIAWALKI Z KORONAWIRUSEM

Narzędzia relaksacyjne

Przekaż 1% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.
Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive