image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
9.00 - 12.00
15.00 - 19.00
umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
9.00 - 12.00
15.00 - 19.00
800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11.30 - 15.00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
9.00 - 15.00

kontakt

Szanowni Państwo, oddaję w Państwa ręce 35. numer Kwartalnika „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”. Jest to wydanie specjalne z okazji Jubileuszu 60-lecia Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

9 marca 1960 roku powstało Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem (TWK), naukowo-społeczne Stowarzyszenie inicjujące i prowadzące różne formy identyfikacji i profilaktyki niepełnosprawności, edukacji, zatrudnienia chronionego, kultury, oświaty i turystyki, a także popularyzator rodzącego się sportu osób niepełnosprawnych.

Powstanie TWK to ogromna zasługa pierwszych prezesów Stowarzyszenia, lekarzy: profesora Wiktora Degi (1896–1995), profesora Mariana Weissa (1921–1981) i pedagoga profesora Aleksandra Hulka (1916–1993). Ci wybitni naukowcy wprowadzili Stowarzyszenie do międzynarodowego ruchu na rzecz osób niepełnosprawnych. Reprezentowali je między innymi w Biurze Europejskim Światowej Organizacji Zdrowia, UNESCO, UNICEF oraz Rehabilitation International.

Profesor Wiktor Dega na posiedzeniu Biura Europejskiego Światowej Organizacji Zdrowia w 1970 roku przedstawił polską koncepcję rehabilitacji, której podstawowe zasady to: powszechność, kompleksowość, wczesność i ciągłość. Już wówczas głosił dopiero po latach powszechnie uznawaną tezę, że skuteczna rehabilitacja powinna wiązać się z podjęciem przez osobę niepełnosprawną aktywności zawodowej. Biuro Europejskie Światowej Organizacji Zdrowia od 1970 roku rekomendowało krajom Polską Szkołę Rehabilitacji jako model godny upowszechniania.

TWK to unikatowe i zasłużone Stowarzyszenie naukowo-społeczne, które w wielu aspektach przyczyniło się do rozwoju rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Polsce, jak i pionierski ruch społeczny na rzecz osób niepełnosprawnych, zrzeszający kwiat polskiej nauki i pasjonatów społecznych. Wieloletnią działalność TWK można uznać za swego rodzaju fenomen, przyczyniający się do spełniania się osób niepełnosprawnych w różnych formach aktywności artystycznej i poetyckiej oraz do osiągania rozmaitych sukcesów w życiu. Z pewnością dzięki funkcjonowaniu TWK społeczeństwo mogło zapoznać się sukcesywnie z jakże często ukrytymi talentami osób z najcięższymi niepełnosprawnościami. Stowarzyszenie niewątpliwie wywarło wpływ na podniesienie poziomu wiedzy osobistej, wartości i uznania osoby z niepełnosprawnością, jak również podkreśliło pozytywny walor rehabilitacyjny. Niniejsza monografia składa się z tekstów wybitnych autorów i praktyków, członków Społecznej Rady Naukowej TWK, uczestników procesu rozwojowego działalności Towarzystwa i realizatorów programu działalności Stowarzyszenia: Henryka Waszkowskiego, Janusza Kirenki, Jerzego Kiwerskiego i Andrzeja Stecewicza. Autorzy swoje prace i prekluzje opierają na dokumentach źródłowych dotychczas nieznanych i niepublikowanych, poddanych naukowej weryfikacji.

Niniejsze opracowanie dotyczy bardzo złożonej dziedziny rzeczywistości społeczno-gospodarczej, wieloustrojowej i wieloaspektowej realizacji rehabilitacji, w okresie 60-letniej działalności TWK, w której przyszło pracować i funkcjonować wielu osobom z niepełnosprawnościami oraz tym, którzy warunki do rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia w różnych okresach tworzyli.

Publikacja jest wyróżnieniem i podziękowaniem dla wybitnych naukowców, praktyków, władz państwowych, członków i sympatyków TWK, oddanych i ofiarnych działaczy społecznych, realizatorów pionierskiego, unikatowego i efektywnego ruchu społecznego na rzecz rehabilitacji i życia osób z niepełnosprawnościami. To monografia niezwykła, publikowana na łamach Kwartalnika „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, godna Diamentowego Jubileuszu.

 

Z życzeniami interesującej lektury

Krzysztof Michałkiewicz

Prezes PFRON

Przewodniczący Międzynarodowej Rady Programowej Kwartalnika

„Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania”

Kwartalnik "Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania"

źródło: www.pfron.org.pl

Narzędzia relaksacyjne

Przekaż 1% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.