image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
9.00 - 12.00
15.00 - 19.00
umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
9.00 - 12.00
15.00 - 19.00
800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11.30 - 15.00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00

kontakt

11 stycznia 2022 Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, który – na wniosek przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego przewiduje rozwiązania zabezpieczające organizacje pozarządowe przed wzrostem cen gazu.

żdjęcie : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt przewiduje rozwiązania w zakresie ochrony odbiorców paliw gazowych, zakładające rozszerzenie katalogu podmiotów C (art. 62b ustawy – Prawo energetyczne) tj. podmiotów objętych ochroną taryfową, o niektóre kategorie odbiorców będących podmiotami realizującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej, a także wprowadzenie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców gazu ziemnego do odbiorców taryfowych, który służyłby zrekompensowaniu skutków zamrożenia cen dla rozszerzonego katalogu odbiorców taryfowych.

Oznacza to, że organizacje pozarządowe zostaną objęte niższymi stawkami opłat za gaz, od tych funkcjonujących na uwolnionym rynku gazu.

Dzięki zaangażowaniu Komitetu ds. Pożytku Publicznego kierowanego przez wiceprezesa Rady Ministrów prof. Piotra Glińskiego katalog podmiotów objętych ochroną taryfową został poszerzony o organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby działalności pożytku publicznego. Ustawa wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu. Rozwiązania w jej przewidziane mają obowiązywać do końca 2023 roku.

źródło: www.ngo.pl

Narzędzia relaksacyjne

Przekaż 1% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.