image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11:00 - 15:00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00

kontakt

Wsparcie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, w porównaniu do roku 2015 wzrosło o 140 proc., z 15,5 mld zł do 37 mld zł, które w tym roku przeznaczyliśmy na ten cel – powiedziała minister Marlena Maląg, podczas briefingu prasowego. Wziął w nim także udział wiceminister Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Minister Marlena Maląg przedstawiła działania kierowane do osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Podkreśliła, że prowadzona w tym obszarze polityka jest kompleksowa i systemowa. Wyrazem tego jest przygotowana Strategia na rzecz Osób Niepełnosprawnych – pełny i obejmujący wszystkie dziedziny życia dokument programowy.

Kolejnym działaniem było utworzenie Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest udzielanie wsparcia społecznego, zawodowego, zdrowotnego oraz finansowego osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom.

Nowe programy, większe nakłady

Bardzo potrzebnym i oczekiwanym programem są usługi asystenckie, na które w tym roku przeznaczymy 610 mln zł. Kolejny program to opieka wytchnieniowa, skierowany do opiekunów osób z niepełnosprawnością, z tegorocznym budżetem 210 mln zł. W całej Polsce powstają centra opiekuńczo-mieszkalne, na które skierowaliśmy 390 mln zł – wyliczała minister Maląg. – Nie muszę dodawać, że w 2015 roku żaden z tych programów nie funkcjonował – podsumowała minister.

Budżet programu „Za życiem”, który w latach 2017-2021 wynosił 3,1 mld zł, na lata 2022-2026 został zwiększony do kwoty blisko 6 mld zł.

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji otrzymują co miesiąc 500 zł. Takie świadczenia otrzymuje 767,5 tys. osób, a wypłacono je na ogólną sumę 7,5 mld zł.

Bardzo istotnym wskaźnikiem jest wzrost renty socjalnej o 600 zł. W 2015 roku wynosiła ona 739 zł, dziś to kwota 1338 zł.

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami

Wiceminister Paweł Wdówik przypomniał, że dziś obchodzimy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami. Podkreślił, że mają one pełne prawo do samodzielnego życia, dostępności obiektów i informacji, edukacji czy zatrudnienia.

To trzymilionowa grupa obywateli, z których większość chce i może być aktywna – mówił wiceminister Wdówik. – Z roku na rok na ich wspieranie przeznaczamy większe środki finansowe, mając świadomość, że są one potrzebne.

Wzrastają nakłady na warsztaty terapii zajęciowej i na zakłady aktywności zawodowej. – Naszym celem jest znaczne zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami – mówił wiceminister.

źródło: www.niepelnosprawni.gov.pl

Przekaż 1,5% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Narzędzia relaksacyjne

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.