image

Psycholog

Indywidualne wsparcie psychologicznie dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur psychologa

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

umów spotkanie

image

INFOLINIA: 800 200 258

Bezpłatna infolinia - kontakt z psychologiem

bezpłatna infolinia

wtorek i czwartek
15:00 - 20:00

800 200 258

image

Radca prawny

Bezpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i opiekunów.

dyżur radcy prawnego

wtorek i czwartek
11:00 - 15:00

umów spotkanie

image

Specjaliści PION

Zapraszamy do osobistego kontaktu z naszymi specjalistami w Punkcie Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION.

biuro PION

poniedziałek - piątek
8:00 - 16:00

kontakt

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, sekretarz stanu w MRPiPS Łukasz Krasoń wziął udział w posiedzeniu Komisji Polityki Senioralnej, która obradowała w środę w Sejmie. Podczas posiedzenia Krasoń przedstawił stan realizacji programu “Strategia na rzecz osób z niepełnosprawnościami” 2021-2030.

Przypomniał, że celem tej Strategii jest włączenie osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe oraz zagwarantowanie im praw zawartych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Na początku zaznaczył, że swój urząd pełni od miesiąca, dlatego nie brał udziału w dotychczasowych działaniach na rzecz wdrożenia tej Strategii, a wszystkie działania, które opisał, wydarzyły się zanim objął urząd.

Poinformował, że jeśli chodzi o osiem obszarów priorytetowych Strategii, to do grudnia 2023 r. zrealizowany został bardzo niewielki procent założeń, a zdecydowana większość działań jest "zagrożona" lub "krytycznie opóźniona".

"Jeśli mam opisywać wdrożenie Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami 2021-2030, to dzisiaj powiem: jesteśmy w bardzo złym miejscu" – ocenił.

"Cieszę się, że teraz, od tego momentu –proszę mnie od tego momentu rozliczać –będziemy mogli rzetelnie podejść do tego bardzo ważnego dokumentu, który będzie decydował o tym, czy my, jako kraj UE, będziemy otrzymywać środki na wiele różnych programów, czy jednak nie" – dodał

Głosy polemiczne
Z opinią pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych nie zgodził się sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w latach 2020–2023 Stanisław Szwed.

W jego ocenie, w okresie rządów PiS "działo się wiele dobrego" jeśli chodzi o działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. "Same nakłady na osoby niepełnosprawne w ubiegłym roku to ponad 40 mld zł. Te działania, dotyczące czy to asystencji osobistej, czy opieki wytchnieniowej, czy budowy Centrów Opiekuńczo-Mieszkalnych pokazują, że dużo w tym obszarze się działo" - zaznaczył.

Zdaniem Szweda, jednym z dowodów na to jest wdrożony przez poprzedni rząd program "Dostępność Plus" oraz nowe świadczenie wspierające.

"Niestety, nie oceniam pozytywnie wypowiedzi pana ministra (Krasonia - PAP). Rozpoczął pan z wysokiego C, że nic się nie działo, że wszystko jest totalnie zagrożone. Życzę panu, żeby za rok, jak pan tu przyjdzie na komisję, miał pan 100 proc. wykonania tego zadania. Chociaż jest to, według mojej oceny, nierealne" – zaznaczył.

Harwich: świadczenie wspierające podzieliło środowisko 
Według posłanki PO Iwony Hartwich twierdzenie, że rząd PiS wiele zrobił dla środowiska osób z niepełnosprawnościami to "mit". "Państwo odebrali Fundusz Solidarnościowy w dużej części, niestety. Osoby niepełnosprawne nie miały środków, żeby pojechać na chociaż jeden turnus rehabilitacyjny" – zaakcentowała.

Odnosząc się do słów o świadczeniu wspierającym, Hartwich stwierdziła, że to świadczenie "podzieliło środowisko". "Daliście możliwość dorobienia rodzicom osób z niepełnosprawnościami od 18. roku życia, natomiast pozostawiliście bez tej możliwości rodziców i opiekunów osób po 18 roku życia. Mało tego, zabraliście świadczenie pielęgnacyjne" - wymieniła.

Posłanka PiS Joanna Borowiak oceniła słowa Łukasza Krasonia jako "kompletnie bezpodstawną krytykę". "Oczekiwałam od pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych zupełnie innego podejścia - apolitycznego" - zastrzegła. Zaapelowała o odejście od "niemerytorycznych uwag".

"Chciałabym, żebyśmy pracowali wspólnie, patrzyli w tym samym kierunku" – powiedziała.

Przyjęta przez rząd w lutym 2021 r. Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030 przewiduje, że współczynnik aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wzrośnie z 28,8 proc. w 2019 r. do 45 proc. w 2030 r.

Strategia zakłada realizację w sumie 113 działań, kluczowych dla nowego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Dokument przewiduje reformę systemu orzekania o niepełnosprawności, wypracowanie modelu kompleksowej rehabilitacji, przygotowanie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami, a także wprowadzenie systemowej usługi asystencji osobistej oraz tzw. opieki wytchnieniowej.

Ponadto zaplanowano m.in. rozwój mieszkalnictwa wspomaganego, opracowanie Narodowego Programu Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, modyfikację systemu wsparcia finansowego adekwatnego do potrzeb i poziomu niepełnosprawności oraz modyfikację systemu świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

źródło: www.niepelnosprawni.pl

Przekaż 1,5% dla Progresjibezpłatnie wypełnimy Twój PIT

Narzędzia relaksacyjne

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
„Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych PION” prowadzony jest przez Fundację Progresja.