W tym ćwiczeniu poznasz rodzaje „Ja”, czyli obrazu siebie w kilku aspektach. Będziesz mógł poszerzyć obraz siebie oraz wybrać, którą cechę chcesz wzmocnić. Zobaczysz, które przekonanie na temat siebie samego jest nieprawdziwe i być może utrudnia Ci np. codzienne funkcjonowanie- wtedy warto je wyeliminować.

Ja realne tworzy zbiór cech i atrybutów, o których ktoś sądzi, że ja ma np. „ Jestem spokojny, punktualny...itp”
Wypisz:

Ja idealne to wszystkie cechy i atrybuty, które ktoś chciałby posiadać, ponieważ uważa je za bardzo pożądane i umieszcza je w obszarze cech, mających pomóc w realizacji zamierzeń i planów życiowych np. „ Chciałbym być bardziej wysoki, szczuplejszy, słowny itp”
Wypisz:

Ja powinnościowe to struktura, na którą składają się przekonania dotyczące tego, jakim powinno się być wg zewnętrznych standardów. Zbudowane jest z wyobrażeń o tym, czego otoczenie oczekuje np. „ Musze być bardziej szczupła, aby osiągnąć sukces”
Wypisz:

Ja odzwierciedlone to przekonani, które każdy człowiek ma na temat tego, w jaki sposób jest odbierany przez innych np. „ Sądzę, że mnie unika bo jestem gadułą..”
Wypisz:

ODPOWIEDZ TERAZ NA PONIŻSZE PYTANIA I WYPUNKUTUJ SWOJE WNIOSKI.

1. KTÓRĄ Z CZĘŚCI „JA” CHCĘ WZMOCNIĆ?
2. KTÓRĄ CZĘŚĆ „JA „NALEŻY POPRAWIĆ?
3. KTÓRA Z OPISANYCH CZĘŚCI „JA” TRZYMA MNIE W MIEJSCU I NIE POZWALA SIĘ ROZWIAJĆ?
4. JAKIE NASUWAJĄ SIĘ SPOSTZREŻENIA?

Źródło: psychonomia.pl