Od września niższe limity dorobienia do renty

Od 1 września 2019 r. obniżył się limit, do którego może dorobić rencista bez ryzyka zawieszenia lub zmniejszenia świadczenia.Od 1 września do 30 listopada 2019 r.:
70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2019 r. wynosi 3387,50 zł brutto - przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty.

Czytaj więcej...

Stworzenie Polski prawdziwie przyjaznej. Polityka senioralna ostatnich czterech lat

Programy senioralne prowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej są odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne. Zadaniem jest nie tylko poprawa warunków życia, ale też wykorzystanie potencjału i doświadczenia życiowego osób starszych. Z korzyścią dla wszystkich.

Czytaj więcej...

Polska na podium krajów z najniższym bezrobociem

Według najnowszego badania Eurostatu, w lipcu br. stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 3,3 proc. To oznacza, że utrzymuje się na takim samym poziomie od maja br. i jest nadal poniżej średniej europejskiej, która w lipcu wyniosła 6,3 proc. W strefie euro było to 7,5 proc.

Czytaj więcej...

Film informacyjny - jak założyć profil zaufany?

SOW i ePUAP - jak to zrobić? Załóż profil zaufany i korzystaj z możliwości, jakie daje System Obsługi Wsparcia. W ślad za zaproszeniem do uzyskania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenia wniosku na dofinansowanie do edukacji (Aktywny Samorząd, Moduł II) w formie elektronicznej (Z profilem zaufanym naprawdę warto!), zachęcamy do zapoznania się z filmową instrukcją, jak założyć profil zaufany.

Czytaj więcej...

Solidarnie z osobami niepełnosprawnymi

Pracom nad Solidarnościowym Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyświecała idea stworzenia takich przepisów, które będą dawały możliwość wszechstronnego wsparcia osób niepełnosprawnych. – Naszym obowiązkiem jest tworzenie nowych i udoskonalanie już istniejących narzędzi i rozwiązań, których celem jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami.

Czytaj więcej...

Co z placówkami dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną?

Od lat trwa walka o utworzenie specjalnych placówek dla dorosłych osób z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Pod petycją „Nie zamykajmy osób z niepełnosprawnościami w czterech ścianach” podpisało się ponad 100 tys. osób, a ona sama została przekazana Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej...

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego do 30 września

Kodeks wyborczy przewiduje specjalne uprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami, by ułatwić im uczestnictwo w głosowaniu. Mogą oni m.in. głosować korespondencyjnie i przez pełnomocnika. Możliwe jest także skorzystanie z nakładek na kartę do głosowania w alfabecie Braille'a.

Czytaj więcej...

Rynek pracy osób niepełnosprawnych

Starzenie się społeczeństwa to istotny problem, z którym mierzą się rozwinięte państwa świata. O rynku pracy osób 50+ mówili uczestnicy panelu dyskusyjnego organizowanego w ramach 29. Forum Ekonomicznego w Krynicy. O sytuacji osób niepełnosprawnych mówił Tomasz Maruszewski, zastępca prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Download Freewww.bigtheme.net/joomla Joomla Templates Responsive