NGO

 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 20 września w przypadku zamknięcia placówki

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie obowiązywał do 20 września; będą mogli go otrzymać rodzice dzieci do lat 8 w przypadku, gdy placówka edukacyjna zostanie zamknięta w związku z epidemią koronawirusa – poinformowała w środę, 26 sierpnia, minister rodziny Marlena Maląg.

 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas nauki zdalnej

  W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. rodzicom i opiekunom będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dla kogo? Na jakich zasadach? Odpowiadamy.

 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na kolejne dwa tygodnie

  Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie na mocy którego dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez kolejne dwa tygodnie, do 6 czerwca. Dodatkowy zasiłek będzie przysługiwał m.in. w przypadku zamknięcia żłobka czy przedszkola lub w sytuacji, kiedy placówka nie będzie mogła zapewnić opieki dzieciom z powodu ograniczonego funkcjonowania.

 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 25 czerwca

  Rodzice dłużej będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie na mocy którego dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 25 czerwca. Nie zmieniają się zasady przyznawania zasiłku – będzie on przysługiwał m.in. w przypadku zamknięcia żłobka czy przedszkola lub w sytuacji, kiedy placówka nie będzie mogła zapewnić opieki dzieciom.

 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

  Od 1 września rodzicom i opiekunom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia placówek zapewniających opiekę oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

 • Dofinansowania do wynagrodzeń lub refundacja składek - stan zagrożenia epidemicznego i epidemii

  Stan zagrożenia epidemicznego i epidemii - termin i bezpieczna forma składania dokumentów, o które wzywa Fundusz, w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi dofinansowań do wynagrodzeń pracowników lub refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.

 • Dofinansowanie dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz osób niepełnosprawnych z terenu miasta Słupska

  Prezydent Miasta Słupska zaprasza przedsiębiorców oraz osoby niepełnosprawne z terenu miasta Słupska do składania wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz osoby niepełnosprawne z terenu miasta Słupska zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu do składania wniosków o dofinansowanie w ramach ww zadań.

 • Dofinansowanie do pobytu w żłobku

  1 kwietnia br. wchodzi w życie nowe rozwiązanie dla rodzin z małymi dziećmi, czyli dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. To nawet 400 zł miesięcznie dla tych dzieci, które nie otrzymują rodzinnego kapitału opiekuńczego. By płacić mniej za opiekę, rodzic musi złożyć odpowiedni wniosek.

 • Door-to-door i likwidacja barier architektonicznych

  Transport typu „door-to-door” dla osób o ograniczonej mobilności oraz dostosowania architektoniczne w budynkach wielorodzinnych – to główne cele działań, które będzie realizował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • Dopłaty do pensji z PFRON na razie niezagrożone

  Komisja Europejska (KE) zapowiedziała przedłużenie obowiązywania do końca 2022 r. przepisów, które gwarantują w Polsce dofinansowanie do pensji osób z niepełnosprawnością na dotychczasowych zasadach. Pierwotnie regulacje te miały się zmienić już w przyszłym roku.

 • Dorabianie do świadczenia dopiero po reformie orzekania o niepełnosprawności

  10 marca 2021 odbyło się połączone posiedzenie komisji ds. edukacji i polityki społecznej, na której omawiano zmiany w systemie edukacji specjalnej i włączającej oraz nowego systemu orzekania o niepełnosprawności.

 • Dostępność do informacji niezbywalnym prawem

  Minister Paweł Wdówik wziął udział w konferencji na temat dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych. Została ona zorganizowana w Wilnie pod patronatem i z udziałem Pierwszych Dam Polski i Litwy.

 • Dostępność plus i nowy program szkolenia psów przewodników

  Rządowy program Dostępność plus to kompleksowe rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także dla studentów. Dzisiaj podpisana została umowa, w ramach której osoby niewidome mogą stać się bardziej aktywne w przestrzeni takiej jak Uniwersytet Warszawski czy inne uczelnie w Polsce.

 • Dosypka do EWK – najpierw reforma orzecznictwa i realizacja wyroku TK

  23 października 2018 roku senacka komisja ds. petycji zajmowała się petycją pani Katarzyny Zaremby w sprawie „dosypki” do wcześniejszych emerytur, tzw. EWK. Komisja postanowiła skierować petycję do Marszałka Senatu, a sprawozdawcą będzie pan senator Łukasz Mikołajczyk.

 • Dotacje dla firm, które rozwiązują problemy osób niepełnosprawnych

  Spore dofinansowanie na projekt dotyczący wzornictwa może uzyskać firma w nowym konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Inicjatywa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw szukających finansowego zastrzyku gotówki na zrealizowanie przedsięwzięcia, które pomoże w życiu osobom z ograniczeniami psychofizycznymi.

 • Dwujęzyczność chroni przed demencją

  Osoby, które aktywnie posługują się dwoma językami są mniej podatne na rozwój zaburzeń poznawczych prowadzących do demencji – informuje pismo „Neuropsychologia”.

 • Dzięki sztucznej inteligencji badanie rezonansem będzie cztery razy krótsze

  Współpraca ekspertów od sztucznej inteligencji (AI) pracujących dla Facebooka ze specjalistami od badań z użyciem rezonansu magnetycznego (MRI) z NYU Langone Health pozwoliła czterokrotnie skrócić czas trwania tej uciążliwej procedury diagnostycznej – informuje „American Journal of Roentgenology”.

 • Dzień Godności i Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

  Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Słupsku zaprasza na obchody Dnia Godności i Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Wydarzenie rozpocznie się dnia 16.05.2018.r o godzinie 11:00 w Parku Kultury Sportu i Rekreacji w Słupsku.

 • Dzień Godności i Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami

  Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Słupsku zaprasza na obchody Dnia Godności i Walki  z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami. Impreza rozpocznie się 5 czerwca (środa) o godzinie 11:00 w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku.

 • Dziesiątki „zwykłych” leków zabijają komórki nowotworowe

  Testy tysięcy nieonkologicznych leków na 578 liniach ludzkich komórek nowotworowych pozwoliły odkryć nieoczekiwane właściwości antynowotworowe niemal 50 z nich – informuje pismo „Nature Cancer”.