• Projekty
  • 1

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Fundacja Progresja wraz Gminą Potęgowo realizowała projekt pn. „Równe szanse - kompleksowe usługi społeczne na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami" 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działanie 06.02. Usługi społeczne

Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość projektu: 488 864,29 zł

Dofinansowanie z UE: 439 978 zł

CEL

Celem projektu było stworzenie trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz zwiększenie dostępu do różnego rodzaju usług dostosowanych do potrzeb lokalnej społeczności.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

X 2022 – VIII 2023

GRUPA DOCELOWA

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia były osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież, opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i ich opiekunowie, kandydaci oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej.

DZIAŁANIA

W projekcie przewidziano szereg działań, których celem było świadczenie kompleksowych, profesjonalnych usług społecznych, m.in.:

- opracowanie ścieżek reintegracji dla uczestników projektu;

- świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych (w tym specjalistycznych);

- działalność asystentów osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym;

- rozwój Inteligentnego asystenta

- punkt poradnictwa specjalistycznego

- działania Klubu Aktywnego Seniora

- usługa „Majster Progresji”

- działania profilaktyczno-integracyjne

EFEKTY

Podejmowane w ramach projektu działania przyczyniły się do zwiększenia trwałych miejsc świadczenia kompleksowych usług (pielęgnacyjno-opiekuńczych, asystenckich), rozwoju i upowszechnienie innowacyjnych usług opartych o nowoczesne technologie (inteligentny asystent), utworzenie Centrum Koordynującego udzielającego zindywidualizowanego wsparcia seniorom i osobom niepełnosprawnym oraz pobudzanie aktywności poprzez działania animacyjne wraz z utworzeniem Aktywnego Klubu Seniora. Powstał Punkt Poradnictwa Specjalistycznego dla seniorów, opiekunów faktycznych i osób z niepełnosprawnościami (zwiększenie wsparcia psychologicznego, prawnego, doradczo-informacyjnego).

!!! W ramach trwałości projektu (w okresie 01.09.2023-31.08.2024), osoby chcące skorzystać z wyżej wymienionych działań, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Biurem Fundacji Progresja przy ul. Deotymy 24, 76-200 Słupsk, tel.: 5987222088, email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. !!!