Projekt „Edukacja i integracja 2022” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych pochodzących z Miasta Słupsk realizowany od 1.06.2022-10.11.2022 roku

dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących miasto Słupsk.

Całkowita wartość projektu na rok 2022 : 35 500 zł
Dofinansowanie : 30 000 zł

Celem projektu
- zwiększenie innowacyjnych działań dla osób niepełnosprawnych
- zwiększenie dostępu do kultury i aktywności fizycznej

Działania:
- warsztaty astronomiczne
- szkolenia z kompetencji cyfrowych
- aktywność fizyczna (spacery, gimnastyka, aqua fitness)
- i wiele innych atrakcji
Więcej informacji w siedzibie Fundacji.

Biuro Fundacji Progresja
ul. Deotymy 24
76-200 Słupsk
tel.: (59) 722 20 88