Projekt „Generacja 6.0 - innowacyjne działania na rzecz seniorów - 2023” dofinansowany ze środków Rządowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 realizowany jest od 1.06.2022-31.12.2022 roku dla seniorów pow. 60 roku życia.

Całkowita wartość projektu na rok 2023 : 119 957,50 zł
Dofinansowanie : 107 457,50 zł
Wkład własny : 12 500 zł

Celem projektu 
- zwiększenie innowacyjnych działań dla seniorów, w tym osób niepełnosprawnych. 
- zwiększenie wolontariatu senioralnego 
- zwiększenie wiedzy o nowych technologiach wśród seniorów i społeczeństwa 

Działania:
- szkolenia z kompetencji cyfrowych
- szkolenia z fotografii
- warsztaty astronomiczne
- VR senior wirtualna aktywność
- senior w gwiazdach
- aktywność fizyczna (spacery, gimnastyka, aqua fitness)
- metamorfozy seniorów
- ekoturystyka - warsztaty poznawania kultury i produktów lokalnych
- i wiele innych atrakcji
 Więcej informacji w siedzibie Fundacji.

Biuro Fundacji Progresja
ul. Deotymy 24
76-200 Słupsk
tel.: (59) 722 20 88